Totalinstallationer

En god luftkvalitet är en grundläggande trivselfaktor för såväl stora som små fastigheter.

Vi har lång erfarenhet av totalentreprenader

Vi hjälper dig med totalentreprenader utförda av erfarna och certifierade montörer. Våra huvudområden är injusteringar och åtgärder i ventilationssystem, jonisering av ventilation och installationer av kompletta system.

Fokus på långsiktighet

Vi arbetar med framtiden i åtanke och säkerställer installationer som bidrar till låg driftkostnad, hög tillförlitlighet och ekonomisk vinning i form av lägre energiförbrukning.

Garanterat resultat

Vi garanterar att alla installationer leder till en godkänd obligatorisk ventilationskontroll.