Luftkvalitet

Trots att halten av vissa luftföroreningar har minskat under de senaste åren finns det hälsofarliga föroreningar i så gott som all luft vi andas.

Vi är experter på luft

En byggnads luftkvalitet är beroende av ett flertal faktorer. Det kan handla om en felaktig anpassad ventilation, fuktskador eller mikroorganismer i form av bakterier och mögelsvampar. Även allergen, kvalster och radon är faktorer som kan påverka luftkvaliteten.

Renare luft

Vi erbjuder rening av luft med hjälp av ett flertal metoder. Vi erbjuder marknadsledande teknik som vi anpassar efter kundens behov. Detta bidrar till minskade besvär med astma och allergier.

Bli av med odörer

Vi utför rening av luft där borttagning av odörer är huvudfokus.