OVK

(obligatorisk ventilationskontroll)

Utöver vår garanti som innebär att alla våra installationer ska godkännas i obligatoriska ventilationskontroller utför vi även egna OVK-besiktningar vid behov.

En OVK-besiktning ska göras regelbundet i alla byggnader av en certifierad kontrollant. Syftet med inspektionen är att kontrollera att ventilationssystemets funktion och egenskaper överensstämmer med de föreskrifter som gällde när systemet togs i bruk.

Vid allvarliga fel underkänner vår besiktningsman ventilationssystemet som i dessa fall måste åtgärdas. I de fall åtgärder behövs kan vi föreslå diverse ingripanden för förbättring. Då en OVK-besiktning är godkänd upprättar våra kontrollanter ett intyg som ska finnas synlig i byggnaden.