Radonsanering

Radon är en radioaktiv ädelgas som vaken syns, doftar eller smakar. Gasen i sig är ofarlig, men när radonet sönderfaller skapas så kallade radondöttrar och det är strålningen från dessa som kan vara farlig.

Bli av med radonproblem

Många äldre bostäder innehåller radium vilket kan avge radon till inomhusluften. Dessutom återfinns radium i diverse jordarter och berggrunder som kan utsöndra radon. Radonet kan i sin tur ta sig in igenom otätheter i husgrunden och påverka inomhusluften.

Den första åtgärden mot radonutsöndring bör vara radonmätning, vilket vi hjälper dig med. Vi genomför både kortare och längre mätningar för att ge en indikation om årsmedelvärdet. Detta medelvärde kan vara lämpligt att vara medveten om vid husköp, husförsäljning eller ansökan om radonbidrag.

För bostäder med en uppmätt radonhalt över 200 Bq/m³ är det möjligt att söka ett radonbidrag av Länsbostadsnämnden. Detta bidrag täcker 50% av utgifterna för att sänka radonhalten, men kan uppgå till max 15 000 kr. Beroende på var radonet kommer ifrån (byggmaterialet eller marken under huset) krävs olika åtgärder.

Vi hjälper dig med att:

identifiera radonrisken

söka källan

utföra radonsanering med den metod som passar bäst efter förutsättningarna